Woudenberg

De gunstige ligging nabij de A12 en de A28, volgens velen precies in het midden van het land maakt Woudenberg tot een zeer gunstig gelegen dorp. Zo ligt Woudenberg ca. 10 km van Amersfoort en ca. 12 km van Zeist, heeft 5 basisscholen en kent een sterk verenigingsleven. Het recreatiegebied Henschotermeer, een voormalige zandafgraving, is in de regio bekend bij zonnebaders en wandelaars. Het Valleikanaal loopt dwars door de gemeente en de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei komen er samen. Waar wonen en natuur elkaar ontmoeten.

Het groene woud

Aan de oostzijde wordt Het Groene Woud begrensd door de Zegheweg, een cultuurhistorisch en groene route vanuit de kern van Woudenberg naar het achterliggende landschap. Direct aan de Zegheweg ligt een gedeelte van fase 1. Dit deelgebied vormt het sluitstuk van de woningbouwontwikkeling in Het Groene Woud.

LANDSCHAPPELIJK WONEN IN ZEGHEZOOM!

Initiatief

Bemog Projektontwikkeling Almere B.V.
Postbus Postbus 30200
8003 CE Zwolle
T. 038 331 58 99
almere@bemog.nl
www.bemog.nl

Verkoop & informatie

Molenbeek Woudenberg
De Nieuwe Poort 20
3931 JK Woudenberg
T. 033 28 64 411
woudenberg@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

Realisatie

De Gilden Bouw en Onderhoud
Postbus Postbus 1030
8260 BA Kampen
T. 038 333 01 11
info@degilden.nl
www.degilden.nl