Twee-onder-één-kapwoningen

De twee-onder-één-kapwoningen staan op kavels van 265 tot 350 vierkante meter en zijn zowel recht als dwars op de weg georiënteerd. Iedere woning heeft een eigen individuele uitstraling. Op elke kavel komt een boerenschuur waar je de auto kunt parkeren, spullen op kunt bergen of kunt klussen. De kavels ter hoogte van de Goudenregen grenzen aan een beekje met riet en knotwilgen. Aan de oostkant kijk je uit over de oude Zegheweg, die wordt gekenmerkt door groen, slootjes en boerenerven. Dat is pas landelijk wonen!

Plattegronden

LANDSCHAPPELIJK WONEN IN ZEGHEZOOM!

Initiatief

Bemog Projektontwikkeling Almere B.V.
Postbus Postbus 30200
8003 CE Zwolle
T. 038 331 58 99
almere@bemog.nl
www.bemog.nl

Verkoop & informatie

Molenbeek Woudenberg
De Nieuwe Poort 20
3931 JK Woudenberg
T. 033 28 64 411
woudenberg@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

Realisatie

De Gilden Bouw en Onderhoud
Postbus Postbus 1030
8260 BA Kampen
T. 038 333 01 11
info@degilden.nl
www.degilden.nl