Vrijstaande woningen

De vrijstaande woningen staan op ruime kavels van 425 tot 520 vierkante meter en zijn zowel recht als dwars op de weg georiënteerd. Iedere woning heeft z’n eigen verbijzondering en in elke tuin komt een boerenschuur. Hier kun je de auto parkeren, spullen opbergen of klussen. De kavels ter hoogte van de Goudenregen grenzen aan een beekje met riet en knotwilgen. Onder de veranda  geniet je hier al vroeg in de lente van de eerste zonnestralen. Aan de oostkant kijk je uit over de oude Zegheweg, die wordt gekenmerkt door groen, slootjes en boerenerven. Dat is pas landelijk wonen!

Plattegronden

LANDSCHAPPELIJK WONEN IN ZEGHEZOOM!

Initiatief

Bemog Projektontwikkeling Almere B.V.
Postbus Postbus 30200
8003 CE Zwolle
T. 038 331 58 99
almere@bemog.nl
www.bemog.nl

Verkoop & informatie

Molenbeek Woudenberg
De Nieuwe Poort 20
3931 JK Woudenberg
T. 033 28 64 411
woudenberg@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

Realisatie

De Gilden Bouw en Onderhoud
Postbus Postbus 1030
8260 BA Kampen
T. 038 333 01 11
info@degilden.nl
www.degilden.nl